Karolina

Kūnas mena viską,Kūnas mena viską atsiliepimai, knygos, kemsynai, Karolina Jocienė, tekstų rašytoja, tekstų kūrėja, copywriter, content writer, knygų apžvalgos

Kūnas mena viską: karčiai saldus iššūkis

Kaip ten sakoma: vienas šaukštas košės už mamą, kitas – už tėtį, penktas – už močiutę-senelį-sesę-brolį? Man atrodo, kad ir su šia knyga reikalas panašus. Pirmieji penkiasdešimt puslapių – bendram supratimui apie jus supančius žmones, šimtas – už geresnį rytojų jūsų vaikams, likusieji – jums patiems.

Karolina Kuraitė, Karolina Jocienė, Karolina Kuraitė Jocienė, Kemsynai, copywriter, content writer, tekstų rašymas, tekstų rašytoja, tekstų kūrėja, tekstų kūrimas, copywriting

Taisyklingo el. laiško rašymas

El. paštas yra viena pagrindinių dalykinio bendravimo priemonių. Taip, reikalus galima aptarti telefonu. Taip, galima pasimatyti. Bet tik el. pašte gali atkapstyti seniau siųstus laiškus, skirti daugiau laiko įsigilinti, neskubėti atsakyti (į dalykinius laiškus rekomenduojama atsakyti per 24 valandas*), svarbius susitarimus raštu užtvirtinti.