Kalbos kultūra. (Prie)linksniai: kokias 8 klaidas pastebiu dažniausiai

Kas mane sekate socialiniame tinkle „Instagram“, tikriausiai girdėjote apie kalbos klampynių rubriką ar net savo jėgas mano rengiamose trumpose apklausose išbandėte. Iš tiesų prieš kurdama kemsynus aš nesitikėjau tokio jūsų įsitraukimo. Pasirodo, lietuvių kalba tikrai yra klampi, o kalbos kultūra, įvairios klaidos ir kalbos įdomybės jums yra išties įdomios.
 
Dėl šios priežasties šiandien panorau pakalbėti apie dažniausiai pastebimas kalbos kultūros klaidas, o konkrečiau – apie prielinksnių ir linksnių vartojimą.
 
Pagalvojau, kad jums būtų patogu vienoje vietoje turėti sąrašą, prie kurio prireikus galėtumėte sugrįžti. Nieko nelaukusi jį pateikiu.
 
Taigi atsisakome šių kalbos kultūros klaidų:
 
1. Ant dietos. Prielinksnis „ant“ nevartotinas veiksmo ar būsenos pobūdžiui reikšti. Dėl to sakyti „sėdžiu ant dietos“ yra klaidinga. Taisyklingas variantas būtų „laikausi dietos“. Kiti pavyzdžiai: „mokosi ant ketvertų“ (taisome „mokosi ketvertais“), „esu ant biuletenio“ (taisome „turiu biuletenį“).
Karolina Kuraitė, Karolina Jocienė, Karolina Kuraitė Jocienė, Kemsynai, copywriter, content writer, tekstų rašymas, tekstų rašytoja, tekstų kūrėja, tekstų kūrimas, copywriting, kalbos kultūra, lietuvių kalba
2. Pagal mane. Dažnai girdžiu žmones taip sakant. Prielinksnis „pagal“ nėra teiktinas šaltiniui nurodyti. Pavyzdžiui, klaidinga yra sakyti „pagal mane“ (taisome „mano manymu“), „pagal autorių“ (taisome „pasak autoriaus“) ir pan.
 
Karolina Kuraitė, Karolina Jocienė, Karolina Kuraitė Jocienė, Kemsynai, copywriter, content writer, tekstų rašymas, tekstų rašytoja, tekstų kūrėja, tekstų kūrimas, copywriting, kalbos kultūra, lietuvių kalba
3. Prie ko čia aš. Prie progos. Prielinksnis „prie“ nėra vartotinas laiko, sąlygos, nuolaidos, priežasties aplinkybėms nusakyti. Dėl to sakyti „prie ko čia aš“ (taisome „kuo aš dėtas“) ar „prie progos susitinkame“ (taisome „progai esant / pasitaikius“) yra klaidinga.
Karolina Kuraitė, Karolina Jocienė, Karolina Kuraitė Jocienė, Kemsynai, copywriter, content writer, tekstų rašymas, tekstų rašytoja, tekstų kūrėja, tekstų kūrimas, copywriting, kalbos kultūra, lietuvių kalba
4. Žaisti prieš latvius. Nusikaltau prieš tave. Prielinksnis „prieš“ neteiktinas su šiais žodžiais: žaisti, nusikalti, gintis, pralaimėti, atsakyti ir kt. Dėl to sakyti „šiandien žaisime prieš latvius“ (taisome „šiandien žaisime su latviais“) ar „nusikaltau prieš tave, atsiprašau“ (taisome „nusikaltau tau“) yra klaidinga.
 
Karolina Kuraitė, Karolina Jocienė, Karolina Kuraitė Jocienė, Kemsynai, copywriter, content writer, tekstų rašymas, tekstų rašytoja, tekstų kūrėja, tekstų kūrimas, copywriting, kalbos kultūra, lietuvių kalba
5. Su aukštuoju išsilavinimu. Prielinksnis „su“ nevartotinas nusakant požymį arba veiksmo būdą. Dėl to sakyti „žmogus su aukštuoju išsilavinimu“ yra klaidinga. Taisome į „turintis aukštąjį išsilavinimą“.
Karolina Kuraitė, Karolina Jocienė, Karolina Kuraitė Jocienė, Kemsynai, copywriter, content writer, tekstų rašymas, tekstų rašytoja, tekstų kūrėja, tekstų kūrimas, copywriting, kalbos kultūra, lietuvių kalba
6. Su laiku palengvės. Gerai su pinigais. Manau, kad tikrai nors ausies krašteliu esate nugirdę šiuos posakius. Deja, šie posakiai nėra vartotini. Posakį „su laiku“ taisome į „ilgainiui“, o „gerai su pinigais“ taisome į „pinigų užtenka“.
Karolina Kuraitė, Karolina Jocienė, Karolina Kuraitė Jocienė, Kemsynai, copywriter, content writer, tekstų rašymas, tekstų rašytoja, tekstų kūrėja, tekstų kūrimas, copywriting, kalbos kultūra, lietuvių kalba
7. Sėstis už vairo. Ataskaita už praėjusius metus. Už komandą žais. Visi šie posakiai yra klaidingi. Juos būtina taisyti. „Sėstis už vairo / kompiuterio“ taisome į „sėstis prie vairo / kompiuterio“. „Ataskaita už praėjusius metus“ keičiame į „praėjusių metų ataskaita“, o posakį „už komandą žais“ keičiame į „komandoje žais“.
Karolina Kuraitė, Karolina Jocienė, Karolina Kuraitė Jocienė, Kemsynai, copywriter, content writer, tekstų rašymas, tekstų rašytoja, tekstų kūrėja, tekstų kūrimas, copywriting, kalbos kultūra, lietuvių kalba
8. Rezultate. Pagrinde. Pirmoje eilėje. Bėda tame. Ar dažnai sakote: „rezultate viskas neblogai“? Ar „bėda tame, kad tu nesiklausai“? Deja, bet vietininko linksnis nevartotinas veiksmo priežasčiai reikšti. Dėl to „rezultate“ reikėtų keisti į „dėl to“. „Pagrinde“ keičiame į „iš esmės“. „Pirmoje eilėje“ keičiame į „pirmiausia“, o „bėda tame“ taisome į „bėda ta“.
Karolina Kuraitė, Karolina Jocienė, Karolina Kuraitė Jocienė, Kemsynai, copywriter, content writer, tekstų rašymas, tekstų rašytoja, tekstų kūrėja, tekstų kūrimas, copywriting, kalbos kultūra, lietuvių kalba
Manau, kad šiam kartui pakaks. Tikiuosi, kad šis sąrašas nedulkės, o atvirkščiai – karts nuo karto permesite jį akimis.
 
Jei turite įžvalgų, parašykite jas komentaruose. Galbūt visas šias kalbos kultūros klaidas buvote girdėję, o gal girdite pirmą kartą?